U18 – 1ère Départemental
Mercredi : 20h à 22h Terrain 2
Vendredi : 20h à 22h Terrain 2
Educateur : Siaka Djata et Oualid Zerarga
U16  – 1ère Départemental
Mercredi : 18h à 20h Terrain 2
Vendredi : 18h à 20h terrain 2
Educateur : Arouna Kebe
U14 A – 2ème Départemental
Lundi : 18h à 20h Terrain 2
Jeudi : 18h à 20h Terrain 2
Educateur : Sacha Hachani
U14 B – 4ème Départemental
Lundi : 18h à 20h Terrain 2
Jeudi : 18h à 20h Terrain 2
Educateur : Favard Faustin